mgr inż. Jacek Dzikowski
Psychoterapeuta, trener.


Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych oraz par i rodzin.

Psychoterapia grupowa i warsztaty.

 tel. +48 517 302 301

Terapia Gestalt

Istotą terapii Gestalt  jest poszerzanie świadomości uczuć, emocji, potrzeb, mechanizmów działania a także tego, co dzieje się w naszym ciele. Uświadomienie sobie, tego co robię i czego nie robię, stanowi pierwszy krok, by dokonać znaczącej zmiany w życiu ... Często problemy mają swoje korzenie w doświadczeniach z przeszłości - powstają w wyniku „niedomkniętych”, „niedokończonych” sytuacji, które przytrzymują naszą energię i nie pozwalają żyć w pełni.

Terapia Gestalt daje możliwość doświadczenia, dotknięcia trudnych spraw w bezpiecznej atmosferze. Świadomość siebie, swoich ograniczeń a także mocnych stron daje możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi potrzebami. 
Terapia Gestalt akcentuje znaczenie TU i TERAZ -zarówno przeszłość jak i przyszłość odczuwamy w czasie teraźniejszym. W procesie terapeutycznym charakterystyczna jest relacja JA -Ty, czyli spotkanie człowieka z człowiekiem a podstawową metodą pracy jest.
Terapeuta Gestalt jest pełen uważności, akceptacji i szacunku dla klienta, dla jego indywidualnego sposobu przeżywania siebie i innych. Towarzyszy mu w rozwiązywaniu trudności i w wewnętrznym rozwoju. Przywiązuje dużą wagę do autentyczności relacji poprzez wyrażanie także własnych uczuć w relacji z klientem. Terapeuta Gestalt nie udziela rad, ale pomaga klientowi w poszukiwaniu własnego sposobu na życie. Według teorii i praktyki Gestalt szczęśliwym może być człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą, swoimi prawdziwymi potrzebami i pragnieniami.

Gestalt to nie tylko podejście w psychoterapii to także filozofia życia.

Zapraszam Cię do spotkania i rozpoczęcia zmian w swoim życiu – nie ma co cierpieć ponad miarę, pozwól sobie być. 

- Jacek Dzikowski z cyklu „Mądrości własne”